Endelig kan vi vise frem noen spennende kosmetiske endringer som er gjort her hos oss på Kvennaneset. Fra og med fredag 2. februar 2024 vil vi offisielt operere under vårt nye navn: Kvenna AS.

Denne oppdateringen markerer ikke bare et skifte i navn, men representerer også vår forpliktelse til å fornye oss og møte fremtidens behov og utfordringer med friskt mot.

Vårt hovedfokus forblir uendret – å imøtekomme våre kunders og samarbeidspartneres forventninger til våre tjenester, enten det gjelder ingeniøroppdrag eller maskinering. Vi forsikrer våre kunder om at denne endringen ikke vil påvirke vår kvalitet, pålitelighet eller profesjonalitet på noen måte.

Hvorfor Kvenna?

Navnet “Kvenna” har sitt utspring fra den geografiske plasseringen til bedriften på Kvennaneset ved Aspevågen i Ålesund. Vi befester nå vår tilhørighet til denne lokasjonen ikke bare med videreføring av navnet, men også med en offensiv investeringsplan som nærmer seg fullførelse for vår maskineringsvirksomhet.

For å holde dere oppdatert på våre nyeste utviklinger, oppfordrer vi dere til å følge oss på LinkedIn og besøke vår hjemmeside jevnlig, da vi kontinuerlig oppdaterer den med relevant informasjon.

Modernisering av logo

Mange kjenner sikkert igjen “kverna” som har vært en del av vår logo fra tidligere. Vi har tatt den med oss inn i vår nye logo, men med et mer fremoverlent og moderne uttrykk.

Sammen med navneendringen ønsker vi også å introdusere vår nye logo. Denne logoen representerer vårt engasjement for fornyelse og vår evne til å tilpasse oss en stadig skiftende verden. Vi ønsker å følge med tiden, modernisere vår merkevare og la logoen gjenspeile den fremoverlente utviklingen vi har hatt i bedriften den siste tiden. Det er vår tro at denne oppdateringen vil bidra til å styrke vår tilstedeværelse og tydeliggjøre vår posisjon som en ledende aktør innen vår bransje.

Vi takker våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for deres støtte og ser frem til å fortsette å levere topp kvalitet under vårt nye navn, Kvenna AS.

Related Posts